Knaagdierenhotel 

Dijkzicht

Algemene

 

 

Voorwaarden

 

  • De pensionkosten worden bij aanvang voldaan. Let op; Er is geen pin bij ons aanwezig.

  • Om de rust voor de dieren te bewaren hanteert Knaagdierenhotel Dijkzicht vaste haal- en brengtijden. Dit is van maandag tot en met zaterdag van 19.30 uur tot 21.30 uur.

  • Eigenaar en knaagdierenhotel Dijkzicht komen overeen dat knaagdierenhotel Dijkzicht ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding of overlijden van dieren. Het verblijf in het knaagdierenhotel is op eigen risico van de eigenaar.

  • Indien een opvangdier ziek word, zullen wij na overleg naar de dierenarts gaan. De kosten voor medicatie/dierenarts komen voor rekening van de eigenaar en dienen bij ophalen voldaan te worden. Wanneer wij met spoed naar de dierenarts moeten en wij geen contact krijgen, zullen wij altijd vanuit het belang van het dier handelen en maken wij de keuze voor het behandelplan.

  • Indien het dier/de dieren binnen 2 weken na het verstrijken van de ophaaldatum niet zijn opgehaald, zonder overleg, doet de eigenaar automatisch afstand van de dieren en zullen de rechten overgedragen worden aan knaagdierenhotel Dijkzicht om de dieren uit te plaatsen.

  • Bij een eventueel vroegtijdig ophalen van uw dier is knaagdierenhotel Dijkzicht gerechtigd om de pensiongelden voor de gereserveerde dagen te behouden c.q. in rekening te brengen.

  • Het spreekt voor zich dat de dieren bij binnenkomst geen ziekte of aandoening bij zich mogen dragen welke besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere dieren. Mocht dit wel het geval zijn, kan uw dier geweigerd worden.

  • Wanneer er extra zorgen nodig zijn, zal hiervoor een meerprijs in rekening gebracht worden. In geval van medicatie; de medicatie en een beschrijving van de nodige behandeling meenemen.

  • Brok/biks dient zelf ruim voldoende meegenomen te worden. Zomaar wisselen van voeding is niet aan te raden, neem daarom altijd meer mee dan de geplande dagen.

  • Er word standaard groenvoer/hooi verstrekt, gelieve dit aan te geven wanneer ze dit niet mogen hebben.